SOSYAL DURUM

SOSYAL DURUM

ılçemiz halkının tamamı aynı sosyal ve kültürel değerleri paylaşmaktadır. Halkın %15’e yakın bölümü çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışarak diğer % 85’i ise tarım, hayvancılık ve gurbette çalışarak geçimini sağlamaktadır. Çalışan erkek nüfusun bir bölümü gurbetçilik yapmak üzere iş mevsiminde ılçe ve ıl dışına çıkmakta; yerleşim birimlerinde kalan kadınlar tarlada, bağda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

ılçemizin tüm yerleşim birimlerinde elektrik mevcuttur. Ayrıca Düzköy, Çalköy beldesi Gürgendağ, Alazlı, Gökçeler, Aykut ve Çayırbağı yaylalarında elektrik mevcut olup diğer yaylalara da elektrik getirilmesi için girişimler devam etmektedir.
{test}
ılçe merkezindeki su şebekesi tamamlanmıştır. Mahallelerin su ihtiyacı karşılanmış olup, 5 adet su deposu mevcuttur. Depoların toplam su kapasitesi 750 tondur. Düzköy yaylasının su ihtiyacını karşılayacak ölçüde su şebekesi tamamlanmıştır.

ılçemiz merkezinde, Çayırbağı ve Çal beldelerinde konut sorunu vardır. Memurlar kiralık ev bulmakta zorluk çekmektedir. ılçemize bağlı köylerde yöremize uygun konutların yanı sıra yeni yapılan betonarme konutlar mevcuttur. Zaman zaman ortaya çıkan heyelan ve yangın olayları yeni konut yapımı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 200 civarında vatandaşımızın heyelan nedeniyle afet konutu başvuruları mevcuttur.

ılçemizin sosyal yapısına uygun bir biçimde gelenek-görenek, örf ve adetlerini koruyan bir sosyal yaşantı vardır. Ancak ılçede kahvehanelerin çokluğu göze çarpmaktadır. ılçemiz halkı gelenek ve göreneklerini aşmadan yeniliğe, çağdaş yaşantıya açıktır.

PTT Müdürlüğünde 1 müdür, 1 veznedar, 1 memur, 1 köy dağıtıcısı, 3 yaya dağıtıcısı, toplam 9 adet personel görev yapmaktadır. PTT Müdürlüğüne bağlı olarak Çayırbağı PTT şubesi ve Çal PTT Acentesi kiralık binalarda hizmet vermektedirler. PTT Müdürlüğünde APG, Havale, Posta Çeki kabul ve ödemeleri, SSK, ışçi ve Emekli Maaşlarının da ödemesi, Kredi Kartı tahsilatı, Tedaş fatura ödemeleri, telefon tahsilatı ve Döviz işlemleri yapılmaktadır..

PTT Müdürlüğü Türk Telekom ile 1995 yılından itibaren 2 Genel Müdürlük olarak hizmet vermektedir. Telefon abonman işleri Akçaabat Telefon Müdürlüğünce yürütülmektedir. Arıza işleri ise PTT Müdürlüğü elemanlarınca yapılmaktadır. Türk Telekom’un Düzköy’de, Çayırbağın’da Çal’da Alazlı Köyü’nde ve Düzköy Yaylasında toplam 6 adet otomatik santrali bulunmaktadır. ADSL’li hizmete açıktırlar.

Televizyon yayınlarında kurulu bulunan TRT 1,2,3 kanalları yeterince izlenilememektedir. Ulusal yayın yapan radyoları ılçemizde dinleme imkanı bulunmamaktadır.

Düzköy Belediyesi
Tel : 0 462 811 26 66

Related Posts