Horovi – Aykut Beldesi


TARıHÇE Kanuni Sultan Süleyman devrine ait 387 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum (Sivas)Defteri (1530/hicri 937) kayıtlarına göre (721-727 sayfalar),günümüz Düzköy ilçesindeki 6 yerleşim biriminin varlığı göze çarpmaktadır.Bu kayıtlarda sözü geçen yerleşim birimleri:Düzköy(Hakça),Çayırbağı(Sidiksa),Aykut(H orovi),Gürgendağ(Kalküya),Demirkapı (ıstera)ve Çalköy(Çal)dır.Dolayısıyla bu durum bölgede Osmanlı fethi öncesinde de kırsal nitelikte bir takım yerleşim birimlerinin varlığını kanıtlamaktadır. Kuzeyden Demirkapı Köyü,Güneyden Gökçeler Köyü,Doğudan Doğanköy ve Batıdan Rısafa ve Karadağ yaylaları ile çevrili Düzköy ılçesine bağlı bir beldemizdir.(1999 yılında ara nüfus sayımı ile Belediye olmuştur.)Başbakanlık Osmanlı arşivinde saklı 1850 yılı öşür defterinde Aykutta yerleşen ilk aile adları,iseşöyledir.Topaloğlu,Karamanoğlu,Yunusoğlu ,Topuzoğlu,Bozalioğlu,Kıranoğlu,Latifoğlu,Beşlioğl u, Ofluoğlu, Köleoğlu,Yorgancıoğlu, Kalıpçıoğlu, Araboğlu, Karaimamoğlu, Tarhanacıoğlu, Sidiksalioğlu, Karnikoğlu, Süleymancıoğlu ve Hacısalihzade’dir.Beldemiz Kurtuluş Savaşı Gazileri ise şunlardır:Hasan TOPAL Dervişoğlu 1313 Doğumlu,Hüseyin AKYÜZ Hasanoğlu 1313 Doğumlu,Ahmet TOPAL Alioğlu 1314 doğumlu,A bdal AKYÜZ Hasanoğlu 1314 doğumlu,Hüseyin BOZAL Osmaoğlu 1314 doğumlu,Hüseyin DEğıRMENCı Eyüpoğlu 1315 doğumlu,Halim TOPAL Osmanoğlu 1315 doğumlu,Hamdi TOPAL Dervişoğlu 1316 doğumlu,Salih DEğıRMENCı Ahmetcanoğlu 1316 doğumlu,Hasan KURAK Mehmetoğlu 1317 doğumlu ve Gülali SERDAR ızmailoğlu 1317 doğumlu.
{test}

EğıTıM Düzköy (Hakça) Taşocağı (ılaliyoz) Gökçeler (ıhtimena) Işıklar (Fisera) Doğanköy (Mucura) Demirkapı (ıstera) Ambarcık (Vaydon) köylerinde eski yıllarda ve şimdi yaşayan bir çok insan eski tarihlerde beldemizde varolan ılkokulda eğitim görmüşlerdir. Yine beldemizde Halkevi olarak kullanılan birde bina mevcuttu.Bu binada daha sonra 1960-1961 yıllarında 5 sınıflı bir ılkokul açılmıştır.Cumhuriyetin ilk yıllarında mektep diye tabir edilen bu binada 1979 yılında Ortaokul açılarak bölgeye hizmete devam etmiştir.1989-1990 yılında ılköğretim okulu yapımına başlanmış ve 1993 yılında Aykut ılköğretim Okulu olarak hizmet vermeye devam eden bu bina yeterli görülmeyince Beldemiz Nüfusuna kayıtlı Vatan Hastaneleri grubu sahibi Dr.Azmi OFLUOğLU tarafından yeniden yapılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve yapımına 2005-2006 Öğretim yılı sonunda başlanacaktır.Beldemizin okur yazarlık durumu ise %98’dir.

SAğLIK 1974 yılında Sağlık evi olarak açılan Aykut Sağlık evi bir ebe ile 1991 yılına kadar hizmete verirken 1991 yılında nüfus potansiyeli göz önünde bulundurularak Sağlık Ocağına dönüştürülmüştür……….yılında yeni binası yapılan Aykut Sağlık Ocağı görmeye değer 4 lojmanlı görkemli bir bina halinde bir doktor,bir ebe,bir sağlık memuru,bir hemşire ve bir hizmetli ile belde halkına iyi hizmetler sunmaktadır.

ULAşIM Trabzona 35 Km.Düzköy ılçesine 4 Km.ve Akçaabata 20 Km.uzaklıkta olan bu beldemizin 20 Km.stabilize,3 Km.Asfalt,3 Km.sıcak asfalt,3 Km.beton kaplama 13 Km.de stabilize yayla yolu ağı vardır.Mahalle yollarının bir kısmı da geçme parke ile kaplıdır.Tüm mahallere yol mevcut olup,yaz kış çalışmaktadır.Beldemiz yolu Karayolları ağına alınmıştır.

SU DURUMU Daha önce Köy Hizmetleri tarafından 13 Km.uzaklıkta bulunan fengo yaylasından su getirilmiş belde olduktan sonra ise su ile ilgili çalışmalar Belediyemiz tarafından sürdürülmektedir.
kaynak:Aykut belediyesi

Related Posts