Düzköy Sosyal Yapısı

Düzköy Sosyal Yapısı

İlçemiz halkının tamamı aynı sosyal ve kültürel değerleri paylaşmaktadır. Halkın %15’e yakın bölümü çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışarak diğer % 85’i ise tarım, hayvancılık ve gurbette çalışarak geçimini sağlamaktadır. Çalışan erkek nüfusun bir bölümü gurbetçilik yapmak üzere iş mevsiminde İlçe ve İl dışına çıkmakta; yerleşim birimlerinde kalan kadınlar tarlada, bağda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

İlçemizin tüm yerleşim birimlerinde elektrik mevcuttur. Ayrıca Düzköy, Çalköy beldesi Gürgendağ, Alazlı, Gökçeler, Aykut ve Çayırbağı yaylalarında elektrik mevcut olup diğer yaylalara da elektrik getirilmesi için girişimler devam etmektedir.

İlçe merkezindeki su şebekesi tamamlanmıştır. Mahallelerin su ihtiyacı karşılanmış olup, 5 adet su deposu mevcuttur. Depoların toplam su kapasitesi 750 tondur. Düzköy yaylasının su ihtiyacını karşılayacak ölçüde su şebekesi tamamlanmıştır.

İlçemiz merkezinde, Çayırbağı ve Çal beldelerinde konut sorunu vardır. Memurlar kiralık ev bulmakta zorluk çekmektedir. İlçemize bağlı köylerde yöremize uygun konutların yanı sıra yeni yapılan betonarme konutlar mevcuttur. Zaman zaman ortaya çıkan heyelan ve yangın olayları yeni konut yapımı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 200 civarında vatandaşımızın heyelan nedeniyle afet konutu başvuruları mevcuttur.

İlçemizin sosyal yapısına uygun bir biçimde gelenek-görenek, örf ve adetlerini koruyan bir sosyal yaşantı vardır. Ancak İlçede kahvehanelerin çokluğu göze çarpmaktadır. İlçemiz halkı gelenek ve göreneklerini aşmadan yeniliğe, çağdaş yaşantıya açıktır.

PTT Müdürlüğünde 1 müdür, 1 veznedar, 1 memur, 1 köy dağıtıcısı, 3 yaya dağıtıcısı, toplam 9 adet personel görev yapmaktadır. PTT Müdürlüğüne bağlı olarak Çayırbağı PTT Şubesi ve Çal PTT Acentesi kiralık binalarda hizmet vermektedirler. PTT Müdürlüğünde APG, Havale, Posta Çeki kabul ve ödemeleri, SSK, İşçi ve Emekli Maaşlarının da ödemesi, Kredi Kartı tahsilatı, Tedaş fatura ödemeleri, telefon tahsilatı ve Döviz işlemleri yapılmaktadır..

PTT Müdürlüğü Türk Telekom ile 1995 yılından itibaren 2 Genel Müdürlük olarak hizmet vermektedir. Telefon abonman işleri Akçaabat Telefon Müdürlüğünce yürütülmektedir. Arıza işleri ise PTT Müdürlüğü elemanlarınca yapılmaktadır. Türk Telekom’un Düzköy’de, Çayırbağın’da Çal’da Alazlı Köyü’nde ve Düzköy Yaylasında toplam 6 adet otomatik santrali bulunmaktadır. ADSL’li hizmete açıktırlar.

Televizyon yayınlarında kurulu bulunan TRT 1,2,3 kanalları yeterince izlenilememektedir. Ulusal yayın yapan radyoları İlçemizde dinleme imkanı bulunmamaktadır.

Related Posts