Hacka Duzkoy TARIM VE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK

ılçemizin rakımının yüksek, arazi yapısının engebeli ve dağınık oluşu, tarım ürünlerinin çeşitliliğini ve verimini sınırlamakla birlikte geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. ılçemiz, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde km 2 başına 213 kişi ile nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinden biridir. Tarım ve hayvancılık aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Ne yazık ki işlenebilir tarım arazileri miras yoluyla bölünerek çok küçük parçalara ayrılmıştır. Hem arazi yapısının engebeli oluşu, hem de arazilerin küçük parçalara ayrılması makinalı-verimli tarım ve hayvancılığı imkânsız hale getirmektedir. Kırsalda konut yapımı ve dağınık yerleşim kültürü de dikkate alındığında işlenebilir tarım arazilerinin sürekli azaldığı görülmektedir.{test}
ılçemizin iklimi, tipik Karadeniz ikliminin özelliğini taşımaktadır. ılçemizde fındık, mısır, patates, fasulye, kara lâhana gibi ürünler yetiştirilmektedir. Orta ve yüksek kuşak köylerimizde özellikle hayvancılık ağırlık kazanmıştır.
ılçe Tarım Müdürlüğü 1 ılçe Müdürü, 1 Veteriner Hekim, 1 Veteriner Sağlık Teknisyeni, 1 Teknisyen ve 1 Sözleşmeli Veteriner Hekim, 1 Daktilograf, 1 şoför ve 1 Hizmetli ile çiftçilerimize hizmet vermektedir.
FINDIK:
2006 Yılı rakamlarına göre 34 hektar sahada toplam 350 üretici tarafından 34 ton civarında fındık üretilmiştir. Üretilen fındığın bir kısmı TMO tarafından, bir kısmı FıSKOBıRLıK tarafından ve bir kısmı da tüccarlar tarafından ortalama 3 YTL fiyat üzerinden satın alınmıştır.
SEBZE:
Sebze üretimi, 2006 yılında 24 hektarlık alanda yapılmış olup, bunun büyük bir kısmını yaprağı yenen sebzeler oluşturmaktadır. ılçe genelinde yetiştirilen başlıca sebzeler lahana, marul, pırasa, maydanoz, hıyar, patlıcan, domates, taze soğan, taze ve kuru fasulyedir.
2005 yılında ıl Özel ıdare Müdürlüğü kaynaklı 180 m2 1 adet, 2006 yılı Sosyal Yardımlaşma Vakfı kaynaklı 2 Adet 160 m2 lik sera kurularak ilk baharda sebze fidesi ile salatalık, geç sonbaharda ise salatalık ve fasulye, kış aylarında ise marul ve soğan yetiştirilmektedir.
MISIR:
Mısır ekim alanı 2250 hektar civarında olup, tahmini üretim 5.700 ton olmuştur. Yapılan Çiftçi Eğitim ve Yayım Çalışmaları ile mısır tarımında yeni yeni hibrit tohum kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle hibrit tohum ekimi ile dekara verim 3-4 kat artmaktadır.
PATATES:
2006 yılında Patates üretimi 500 hektar sahada yapılmış ve toplam üretim 8.000 ton olmuştur. 2006 yılında Çayırbağı Beldesi Zelaha Mahallesinde toplam 6,5 dekarlık alanda patates siğili vakası görülmesi üzerine gerekli tedbirler alınmış sertifikalı tohumluk kullanımına önem verilmiş; erkenci, orta erkenci ve geç çeşit patates tohumluğu dikimi üzerinde durulmuştur.
MEYVECıLıK:
ılçemizde meyvecilik genellikle aile ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılmaktadır. Başta armut olmak üzere, elma, ayva, ceviz, dut, kiraz, erik gibi meyveler yetiştirilmekte ve genelde aile içi tüketilmektedir. Toplam meyve ağacı sayısı 14.300 adettir.
2006 yılında ılçe Tarım Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı destekli Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde 68 çiftçimize 70 dakarlık ceviz bahçesi, meyve üretimini geliştirmek üzere ıl Özel ıdare kaynaklı 4 Çiftçimize toplam 2 da bodur elma bahçesi, 1 Çiftçimize ıl Özel ıdare kaynaklı 0.5 da Trabzon hurması bahçeleri tahsis edilmiştir.
ARAZı VARLIğI DAğILIMI:
a)Tarım arazisi
Ekilebilen Arazi Payı %
Toplam Arazi Payı %

* Mısır

2250 Hektar
78.5
19.3

* Fındık

34 Hektar
1.3
0.3

* Patates

500 Hektar
17.4
4.3

* Sebze

24 Hektar
0.9
0.2

* Kuru fasulye

40 Hektar
1.3
0.3

* Diğerleri

17 Hektar
0.6
0.1

* TOPLAM

2865 Hektar

Toplam Arazi Payı %
b) Orman arazisi
7.935 Hektar
68.2
c) Çayır arazisi
418 Hektar
3.2
d) Ürün getirmeyen
482 Hektar
4.1
GENEL TOPLAM
8.835 Hektar
HAYVANCILIK:
ılçemizde hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Hayvanlar yazın yaylalarda, kışın ise ahırlarda beslenmektedir. Hayvancılık daha çok süt sığırcılığı şeklindedir. Hayvanlardan elde edilen sütlerin bir kısmı ılçemizdeki süt fabrikalarında işlenmekte, bir kısmı da diğer ilçelerdeki süt fabrikalarına gönderilmektedir. Üretilen sütler daha çok tereyağ, kaşar peyniri, telli peynir ve yoğurt yapımında kullanılmaktadır. Çiftçilerimizin çoğunluğu yaz aylarında hayvanları ile yaylalara çıkmaktadırlar. Mevcut bulunan çayır ve meralarımızdan en iyi şekilde istifade etmek için mera ıslah çalışmaları yapılmakta, ayrıca verimsiz hayvan sayısının azaltılması ve verimi üstün olan kültür ırkı hayvan sayısının artırılması amacıyla suni tohumlama çalışmaları yapılmaktadır.
ılçemizin hayvan varlığı son sayımlara göre;

Küçükbaş Hayvan Cinsi
Sayısı
Koyun
1500
Keçi

Toplam
1500

Büyükbaş Hayvan Cinsi
Sayısı
Kültür Irkı
1500
Kültür Melezi
10.000
Yerli Irk
500
Toplam
12.000

Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında süt sığırlarına yapılan suni tohumlama çalışmaları ile hayvancılığın gelişmesi sağlanmış ve yapılan suni tohumlamalardan doğan buzağılar için üreticilere hayvan başına destekleme ödemeleri yapılmaktadır. 2006 yılında çiftçilerimizin üretmiş oldukları 10.070.102 lt. süt için toplam 302.103 YTL. destekleme ödemesi yapılmıştır.
ılçemizde 3 adet Alabalık tesisi mevcut olup, bunlardan 2 tanesi faaldir. Bu tesislerde üretilen Alabalıklar ılçemiz ve çevre ılçelere pazarlanarak tüketilmektedir. Ayrıca 2006 yılında üretilen 9880 kg Alabalık için toplam 6.480 YTL. , 40.000 adet yavru alabalık için toplam 2.000 YTL destekleme ödemesi yapılmıştır.
Ayrıca ılçe genelinde 3’ü gezginci olmak üzere toplam 33 adet arıcı ve 1150 adet arı kovanı bulunmaktadır. 2006 yılında ana arı desteğinden yararlanmak için ılçe Tarım Müdürlüğüne başvuruda bulunan çiftçilerimize toplam 750 YTL ana arı destekleme ödemesi yapılmıştır.
Kümes hayvanı yetiştiriciliği ılçemizde aile işletmeciliği şeklindedir. ılçemiz Taşocağı Köyünde bulunan günlük 2500-3000 yumurta kapasiteli 1 adet yumurta tavukçuluğu

Related Posts