Horon 5 bin yıldır Türklerin

[center][b]Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necati Demir, Doğu Karadeniz’e özgü halk oyunu olan horonun en eski Türk oyunu olduğunu söyledi [/b]
[/center]

Türkler’e ait kültür ve sanat unsurlarının başka bir kültüre aitmiş gibi gösterilmesini anlamakta zorlandıklarını belirten Prof. Dr. Necati Demir, bunun alışkanlık haline getirildiğine dikkat çekti.

Dünya üzerinde en uzun süren alışkanlıklardan birinin belki de, Türk kültür unsurlarını incelemeden, araştırmadan veya kasıtlı olarak yabancı kültürlere mal etmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demir, ‘horonun da’ bunlardan biri olduğuna dikkat çekti. Demir, “Araştırmacıların ve araştırmacıları belli olmayan kaynakların iddia ettikleri gibi hora, horan–horon, horum kelimeleri Yunanca, Rumca, Farsça, Ermenice, Gürcüce, Eski Helence, Lazca, Cenevizce değildir. Hemen hiçbir araştırmacının bu kelimeleri Türkçe’ye yakıştıramaması da dikkat çekicidir.


Hora, Türkiye’nin hemen her bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. Bulgar ve Peçenek Türkleri’nin de horan oynadığı, bu oyunun Karadenizliler’in horanına benzediği ilgi çekici değil midir? Hora, Gagavuz oyunudur ve Gagavuz Türkçe’sinde de yürürlüktedir. Düz horo/hora, moldovan horası/horosu, harmandalı hora/ horosu Gagavuzlar’ın en meşhur oyunlarıdır. Belli ki bu yörenin etkisi Türkiye’de hala canlıdır” dedi.

Türkiye’de 50’ye yakın horon çeşidi olduğunu ve bunların kemençe, bağlama, davul, tulum, zurna, kaval, tef eşliğinde oynandığına dikkat çeken Prof. Dr. Necati Demir, “Bunlar, Türkler’in Orta Asya’dan getirdikleri çalgılardır. ‘Horan oluşturmak, horan tepmek’ gibi horanla beraber kullanılan kelimeler ile horan oyunuyla ilgili kelime ve terimlerin tamamına yakını Türkçe’dir ve Türk kültürüyle ilgilidir. Çok az bir kısmı ise doğu dillerinden alınmıştır. Daha başka bir söyleyişle bu kelime kadrosunun içerisinde Yunanca, Eski Helence, Gürcüce, Ermenice, Rumca ve Lazca, Cenevizce bir sözcük bile tespit edilememiştir. Konuyla ilgili kelime ve terimlerin hepsinin Türkçe ve Türk kültürüyle ilgiliyken yalnızca hora, horan ve horum kelimelerinin başka bir dilden olma ihtimali var mıdır?” şeklinde konuştu.

http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=7008147&tarih=2007-05-21

Related Posts

2 Comments

  1. Günümüzden 5 Bin Yıl öncesine gidip,TÜRK kelimesini kullanan bir proförese sadece gülerim.

    Tarihe bu kadar taraflık bakmak,bu kadar bilimsellikten uzak ve duygusal yorumlarda bulunmak,bizi ileri değil geriye götürür.Unutulmamalıdır ki Karadeniz Bölgesinde bizden önce de bir sürü uygarlık gelip geçmiştir.Bu uygarlıkların hepsi mi Türk Boylarından oluşuyor?

    Böyle yorumlar yaparak Türk kültürüne yarar sağladığını sanan insanlar,Avrupa ve diğer uygarlıkların tarihlerini iyi incelesinler.Bizleri bu ”bilgi sahibi olmadan,fikir sahibi olmak”zihniyeti köreltiyor.Bunun en somut örneği de 70 milyonluk bir ülkede,kitap okuyan insanların 500 bin oluşudur.
    Geçmiş tarihini,gerçek anlamda eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyen toplumlar,her zaman hayal kırıklığına uğramışlardır ve uğramaya mahkumdurlar.

Comments are closed.