Hacka DÜZKÖY ıLÇESıNıN NÜFUSU

2000 yılında yapılan nüfus sayımında ılçemizin Belde ve Köylerinin nüfus sayısını gösteren sayım sonucu aşağıya çıkarılmıştır .

DÜZKÖY ıLÇESıNıN NÜFUSU

B E L E D ı Y E L E R

BELEDıYELER
KADIN
ERKEK
TOPLAM

Merkez Belediye Nüfusu
3.406
3.457
6.863

Çayırbağı Belediye Nüfusu
3.543
3.326
6.869

Çalköy Belediye Nüfusu
2.240
2.059
4.299

Aykut Belediye Nüfusu
1.117
1.131
2.248

TOPLAM
10.306
9.973
20.279

KÖYLER

KÖYLER
KADIN
ERKEK
TOPLAM

Alazlı Köyü Nüfusu
591
499
1.090

Çiğdemli Köyü Nüfusu
189
158
347

Gökçeler Köyü Nüfusu
732
709
1441

Gürgendağ Köyü Nüfusu
513
412
925

Küçüktepe Köyü Nüfusu
43
27
70

Taşocağı Köyü Nüfusu
411
329
740

TOPLAM
2.479
2.134
4.613

Merkez Toplamı : 6.863

Belediyeler Toplamı : 13.416

Köyler Toplamı : 4.613

GENEL TOPLAM : 24.892

ılçemizde belediye sınırları içinde toplam 20.279 kişi, köylerde ise toplam 4.613 kişi yaşamaktadır. ılçe mülki sınırları içindeki toplam nüfus ise 24.892’dir

Aile planlaması uygulamaları nedeniyle nüfus artış hızının düştüğü ve sahip olunan çocuk sayısının azaldığı gözlenmektedir.

ılçe nüfusu etnik bakımdan homojen bir yapı sergilemektedir.

ılçe nüfusunun toplam 6 köy ve 4 belediye sınırları içerisinde dağınık bir yerleşim yapısı içinde yaşadıkları gözlemlenmektedir. Her aile evini kendi tarla ya da bahçesinin bir kenarına yapmıştır. Mezarlıkların dahi bu dağılıma uygun olduğu, ilk bakışta anlaşılabilir. Bu dağınık yerleşim arazi yapısından kaynaklanmakta olup, hizmetlerin maliyetini artırmaktadır.

Nüfus hareketleri açısından yayla ve mezra (mezere) lar önem taşımaktadır. Halkın büyük bir bölümü Nisan ayından sonbahar başlarına kadar mezra ya da yaylalara göç etmektedir. (Çalışabilir nüfusun bir kısmının iş bulmak amacıyla büyük şehirlere gittiğini de ayrıca belirtmek gerekir.)

01.01.2005 –15.07.2005 TARıHLERı ARASI NÜFUS OLAYLARI

Doğum
:
250

Nüfus Kayıt Ör.
:
7.971

Evlenme
:
123

Aile Cüzdanı
:
4

Boşanma
:

Erkek Cüzdanı
:
687

Ölüm
:
60

Kadın Cüzdanı
:
762

Kayıt Düzeltme
:

Diğer Olaylar
:
45

Related Posts