HACKA DÜZKÖY’ÜN Tarihi

DÜZKÖY’ÜN TARıHı

Düzköy, Söğütlü deresinin yukarı havzasında yer alan düzlük alanı, yayla ve ormanın yakınlığı ile ortaçağlar boyunca önemli bir köy yerleşmesi olmuştur.Tarihte de bugünkü gibi çevresindeki köylerin cazibe merkeziydi. Taşocağı köyünde bulunan bir tunç çağı taş topuzu (M.Ö 2500-1200) Düzköy ve çevresinin eski zamanlardan bu yana yerleşim yeri olduğunu göstermektedi,r.Taşocağı köyünde kaleye yakın Hanaka mahallesi abaizans döneminden kalma arkeolojik buluntular vermiştir.Düzköy ilçesi Trabzon’un fethinin ardından 15. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına kadar, bütün köyleriyle birlikte Trabzon sancağının merkez kazasına bağlı,Akçaabat nahiyesi sınırların dahilinde bırakılmıştır.

Düzköy yöresinin en önemli tarihi olaylarından birisi de Haziran 1914’te fiilen başlayan 1. Dünya savaşı ve onun getirdiği yıkımlardır.Trabzon’un 18 nisan 1916,Akçaabat’ın 20 nisan 1916 da Ruslar tarafından işgali, yörede muhacerat sürecini başlatmış,kaçamayanlar yüksek bölgelere sığınmışlardır.ışgal sürecinde milis güçleri tıpkı Sultan Murat yaylasında olduğu gibi Akçaabat ve Düzköy yaylalarında da Rus ordusuna büyük kayıplar verdirmiş,bu çatışmalar milis kuvvetlerin ezici üstünlüğü ile sonuçlanmıştır. 1917’de Çarlık Rusya’sında ortaya çıkan” Bolşevik ihtilali” ile Rusya savaştan çekilmiş,ittifak devletleriyle imzaladığı Brest Litovsk Ateşkes Antlaşmasıyla (15 aralık 1917) işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmeyi kabul etti.Bu geri çekilişle birlikte Türk Kuvvetleri 17 şubat 1918 de Akçaabat’ı 24 şubat 19182 de Trabzon’ kurtararak özgürlüğe kavuşturmuştur.Düzköy ilçeside o dönem Akçaabat! Bağlı olduğu için Kurtuluş gününü 17 şubat 1918 olarak kabul edebiliriz. Cumhuriyet döneminde Osmanlı döneminde olduğu gibi Akçaabat’ın sınırlarına dahil edilmiş,1944 yılında Bucak statüsüne getirilerek Haçka olan ismi Düzköy olarak değiştirilmiş,1960 yılında belediye teşkilatı kurulmuş, 9 Mayıs 1990 yılında ilçe statüsü kazanmış Trabzon’un yeni kurulan ve gelişimini sürdüren Düzköy ilçesinin tarihi, bölge tarihi ile aynı paralellikle seyretmiş, aynı kaderi paylaşmıştır

Related Posts