COğRAFı KONUMU

Trabzon iline bağlı olan Düzköy’ün eski ismi Haçka Köyü’dür,il merkezinin güney batısında,41derece kuzey paraleli ile 39 derece doğu meridyenleri üzerinde yer almaktadır.Trabzon ilinin güney batısında yer alan Düzköy ilçesinin kuzeyi Akçaabat,Çarşıbaşı,kuzey batısı Vakfıkebir,batısı ve güney batısı Tonya,doğu ve güney doğusu Maçka ilçeleriyle çevrilidir. Düzköy Karadeniz sahilinden 27 km güneyde ve Trabzon iline 40 km kara yolu ile bağlanmaktadır. Düzköy ilçesinin 2000 yılı verilerine göre toplam nüfusu 18 319 kişi,kırsal nüfus 11436 ,merkez nüfus 6883 kişidir.

Doğu Karadeniz dağlarının ortasında yer alan Kalkanlı dağlık kesiminin batı kesiminin kuzeye bakan yamaçlarında yer alan Düzköy denizden 750m yükseklikte,kuzeydoğu güneybatı yönünde ve kuzey batıya yelpaze gibi açılan vadinin yamaçlarına yerleşmiştir.Merkeze bağlı altı mahallesi (Düzalan,cevizlik,tepecik,orta mah.,büyük mah.,yeni mah.),üç beldesi (Çayırbağı,Çal.Aykut ) ve altı köyü bulunmaktadır(Taşocağı,Gürgen dağ,Alazlı,Çiğdemli,Gökçeler,Küçüktepe).

Düzköy 9 mayıs 1990 yılında ilçe statüsü kazanmış,resmi kurum ve kuruluşların yavaş yavaş yapılanması bölgenin çehresini değiştirmekte ve geliştirmektedir. Yörede Kale deresi adıyla bilinen Söğütlü deresinin yukarı bölümünün yamaçlarına kurulan yerleşim yerlerinde halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır (modern tarım ve hayvancılığa geçiş yapılamamıştır) ılçede mısır,patates,fasulye başta olmak üzere,halkın ihtiyacına yönelik tarım ürünleri yetiştirilmekte,süt ve süt ürünleri çeşitli tesislerle değerlendirilmekte (8 adet süt fab.) ,ilçe ekonomisinde önemli bir getiri sağlamaktadır,Ayrıca inşaat ve inşaatçılık sektörü de halkın önemli bir geçim kaynağı olmaktadır (ihtisaslaşma olamamıştır).Yörenin iş imkanlarının az olması sebebiyle göç ve gurbetçilik bir yaşam biçimi olmuş,özellikle 1970’li yıllardan sonra dışarıya göçte artış görülmüştür.Tipik Karadeniz iklimi yaşanan Düzköy’de mevsimler arasında yumuşak bir geçiş gözlenmektedir.Yüksekliği nispeten az olan yerlerde geniş yapraklı ağaçlar,yükseklik arttıkça iğne yapraklı ağaçlar ve orman gülleri,orman örtüsünü meydana getirmektedir.Yer yüzü şekilleri ve iklim şartlarının bir sonucu yaylacılık ilçe halkı için önemli bir ekonomik faaliyet olmaktadır.

Related Posts