Trabzon YAYLA TURıZMı

Trabzon YAYLA TURıZMı

Kendine has coğrafya ve iklime sahip olan Türkiye’nin zengin yaşama kültürü içindeki yayla yaşantısı çok önemli yer tutar. Eski metinlerde ve halen dillerde dolaşan halk türkülerinde (Kalktı göç eyledi Avşar illeri türküsündeki gibi) ifade edilen bu gelenek, Türkiye coğrafyasında yüzlerce mekanın yeni ve farklı yaşama alanları olarak açılmasını sağlamıştır. Çin kroniklerinde, "Atları ve yüksek tekerlekli arabaları ile suları ve otları takip ederek yaşayan" millet olarak da tanımlanan Türkler, Anadolu coğrafyasında yerleşik hayata geçtikten sonra geleneksel yaşama tarzlarını yeni ölçekleriyle yaşamaya başlamıştır.

Türkiye yaylaları, tüm dünyanın giderek daha fazla birbirine benzemeye başladığı yeni bin yılda, geçmişten gelen ve tadı yaşandıkça fark edilen; günümüz modern yaşamına göre Doğulu ve egzotik, tabiattan uzaklaştığımız ölçüde otantik yaşama biçimi olarak kuşatıcı ve farklı yaylalardır.

Yaylalar, bakir tabiatın kirlenmemiş havasını; billur gibi soğuk suları; yazın en sıcak günlerde bile korunma ferahlatıcı serinliği; büyüleyici güzellikte manzaraları; hormonsuz ve dalında yavaş yavaş olgunlaşan bitkileri; tabii ortamlarında yetişen hayvanlardan elde edilen ve yapılan gıdaları da sunarlar. Habitatı bozulmamış bir çevrede yaşayan bin bir çeşit yabani hayvan ve bitki, insanı televizyonlarda izlenilen belgesellerin kurmaca aleminden kurtarıp gerçek hayatın bir parçası kılar.

TRABZON’DA YAYLA TURıZMı

1-Turizm Merkezleri

2-Diğer Yaylalar

Trabzon kentinin tarihsel süreç içersinde önemli bir potansiyeli olan Kültür Turizminin yanısıra "4 mevsim 12 ay turizm" düşüncesi ile turizme yeni aktiviteler kazandırılma çalışmalarına başlanılmış, kentin %30 unun dağlık oluşu nedeni ile yöreye uygun Turizm çeşidi olan "YAYLA TURıZMı" ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda olmak üzere Turizm Bakanlığınca Trabzon ilinde 6 (altı) yayla Bakanlar kurulu kararınca Turizm Merkezi olarak ilan ettirilmiştir. Turizm merkezi ilan edilen bu yaylalarda Kamu kurum ve kuruluşlarınca alt ve üst yapı çalışmalarına başlanılmış, öncelikle ulaşım ele alınarak yolların standart hale getirilmesi ,Elektrik, su, telekominaskon, wc, çeşme, gibi sosyal ihtiyaçları içeren yatırımlara ağırlık verilmiştir.

Yaz aylarının sıcak ve nemli havasına karşılık; Trabzon yaylaları çok çeşitli flora ve faunaları, zengin ormanları, krater gölleri, ırmakları, coşkun dereleri, peyzaj görüntüleri, dağ ve doğa yürüyüşleri, rafting, kano ve kış sporları, av ve olta balıkcılığı, çim kayağı, şifalı suları, yöresel yemekleri, halkın kültürel yaşantısı gibi değerleri ile önemli bir potansiyel oluşturur.

Yaylacılık; doğal ve ekonomik nitelikleri yanında sosyal bir olgu olarakta önem taşımaktadır.Yaylaya çıkmak (Yayla göcü) çok eskilerden beri gerçekleşmektedir.Yöre kültüründe bu geleneğin en belirgin ifadesi "YAYLA şENLıKLERı" dir. Bu şenliklerin kalabalık ve Uluslararası nitelelikte olanları Kadırga yaylası otçu haftası şenliği, şalpazarı geyikli beldesi sis dağı şenlikleri, Akçaabat ilçesi hıdırnebi yaylası şenliği, Maçka lişer yaylası soğuksu şenliği, Vakfıkebir karadağ yaylası şenlikleri dir. Bu şenliklerde binlerce insan kadınlı-erkekli, yaşlısı-genci, elele birlik ve beraberlik içersinde horon halkaları oluşturup kemence,davul-zurna eşliğinde saatlerce horon oynarlar.

Yaylalarda turisti büyüleyecek güzellikte yayla evleri vardır. Nemi seven çiçek ve bitkilerle süslüdür.Yaz aylarında aşağı köylerin halkı yaylalara göçer. Etraftaki kahvehane, fırın, kasap ve camii gibi sosyal imkanlar çevreye canlılık verir. Kışın karla kaplı oluşu yazın sıcağında sis ve çise içinde oluşu yaylalarımızın en önemli özelliğidir. Dağlardan çıkan akarsular denize kavuşmak için adeta çoşar gider. Böylesine görülmeye ve yaşanmaya değer olan yaylalarımıza son yıllarda artan ilgi nedeniyle her yıl gelen binlerce insanın konaklama ihtiyacının karşılanması amacı ile özel sektörün yanı sıra Trabzon Valiliği olarakta öncü-örnek olması amacıyla Akçaabat Hıdırnebi yaylasında ahşap yaylakent oluşturulmuştur. Doğaya uyumlu doğayı bozmayan evler olan bu yayla kente ulaşım asfalt yolla yapılmaktadır.Yaz kış her mevsim ulaşıma açık olan bu yaylanın denizden yüksekliği 1650 metredir.Yine yayla turizmi kapsamında Çaykara ilçemizin Uzungöl bucağı bungolov tipi konaklama tesisleri ve ünlü alabalığı ile binlerce yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Trabzona 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta deniz seviyesinden 1090 m yükseklikte bulunan Uzungöl dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsü ile Alplerin güzelliğini geride bırakmaktadır.

Alternatif olarak Zigana dağında sütlacı ile meşhur Hamsiköy sınırları içinde özel sektörce yapılan Zigana Tatil Köyü de konuklarına dört mevsim yörenin kültürel, folklorik özelliklerini sunmaktadır.

Her ne kadar Turizm Bakanlığınca altı yayla turizm merkezi ilan edilmişsede bu yaylalarımızın dışındaki diğer yaylalarda aynı değer ve özelliktedirler.

Yeşil ve mavinin böylesine harkulade göz kamaştırıcılığı tabiatın anlatılması zor güzeliliğini dinlenme, gezi, spor imkanları kentimizin turizm gerçeğine uygun turizm şekli olan yayla turizm i olarak normal değişimini tamamlamaktadır.

Trabzon köylerine ve yaylalarına motorlu araçlarla gidilebilir. Her yerleşim birimi ile haberleşme yapma imkanı vardır. Ahalinin yaşayışı, geleneksel kültür unsurlarının (halk mimarisi, etnografik malzeme vs..) bazı yörelerimizde günümüze kadar korunarak gelebilmiş halkın yaşayışı, adetleri, mimarisi, tarımsal faaliyetleri, sanat faaaliyetleri, yöresel el sanatları (kestane ve fındık dalınadn örme sepetler, şal, kaytan, keşan, peştamal, kemençe müziği ve yöresel yemekleri) kentin cazibesini arttırmaktadır.

Yayla Evleri: Yayla evleri dağınık ve gelişi güzel bir görünüm içerisindedir. Fakat ayrıntılara inildiğinde bu düzenin işlevlerini en uygun biçimde karşılayacak türde geliştiği açıklıkla görülür. Bu evlerin doğa ile ilişkileri yayla evlerinin değişmeyen özellikleridir.

Bütün bu sayılanların yanısıra kentin turizmini cazip kılan unsurlar içinde kente hakim tepe üzerinde önemli bir peyzaj unsuru ve mesire yeri olan Boztepe, Soğuksu, Maçka Hamsiköy, Düzköy Haçka, Kayabaşı, Çamburnu, Yıldızlı Seragölü, Yüzüncü yıl parkı ile birlikte sağlık turimine imkan sağlayan şifalı suları mağara turizmi kapsamında Düzköy ilçesi Çalköyü beldesi ve mağarası önemli bir potansiyeldir.

Trabzon ilinin turizmde hak ettiği payı alabilmesi için kongre turizmi, spor turizmi, gençlik turizmi, sağlık turizmi, doğa turizmi, yat turizmi, kültür turizmi gibi turizm çeşitlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Trabzon ilinin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek turizm çeşitliliği sağlayan yaygın bir turizm arz dokusu yaratmak amacı ile kısa, orta ve uzun dönemli planlama çalışmaları ve plan zamanlaması belirlenmiştir. Bu belirlenen çalışmalar ışığında ortaya çıkan turizm potansiyeli cazibeli kılınarak turizm hizmetine sunulması ile kente ziyaretler artmıştır. Turist sayısına oranla konaklama, yeme- içme tesislerininde sayısı artmış, kaliteli ve vasıflı personel ile turizme hizmet vermektedirler.

Kenti ziyaret edenlerin başında bilhassa 1989 yılının Ağustos ayında Sarp sınır kapısının açılması ile yoğunlaşan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşları ilk sırayı almış onları takiben Almanlar, ıngilizler, Fransızlar, Hollandalılar, Belçikalılar, Japonlar, ABD’liler, ıtalyanlar gelmektedirler.

Trabzon’da turizm potansiyelinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi turizm kaynaklarından etkin şekilde yararlanması ekonomisinede büyük canlılık getirdiği gibi ülke ekonomisinede katkı sağlamaktadır.

Trabzon kentine gelen yabancı misafirler Türk konuk severlilğinin en güzel örneği ile karşılaşmaktadırlar. Ülkelerine dönerken memnun, mutlu olarak ve de bir dahaki seneye gelmenin planlarını yapmaktadırlar.

Yeşil-mavi ve Türk konukseverliği için bulunmaz bir kent TRABZON.

FAUNA & FLORA: Bölgemiz; ormanlar, yeşil alanlar, bitki türleri ve yaban hayatı bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. Hemen hemen her türlü ağaç ve bitki türünün yetişmesi ve yaban hayvanlarının barınabilmeleri için elverişlidir.

Ormanlarımızda, Ladin, Köknar, Kayın, Sarıçam, Kızılağaç, Kestane gibi ağaç çeşitleri yetişebilmektedir.

ılimiz ve bölgemiz sınırları dahilinde bulunan ormanlık alanlarımız; yırtıcı kuşlar, kurt, çakal, boz ayı, tilki, domuz, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, karaca vb. gibi hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bitki çeşitliliği bakımından, Türkiye genelinde yetişen 2500 bitki türünün yetişmesine elverişli olmakla birlikte bölgeye has 440 çeşit bitki türüde mevcuttur.

1-TURıZM MERKEZLERı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Trabzon ilinde 5 (beş) yayla Bakanlar kurulu kararınca Turizm Merkezi olarak ilan ettirilmiştir. Turizm merkezi ilan edilen bu yaylalarda Kamu kurum ve kuruluşlarınca alt ve üst yapı çalışmalarına başlanılmış, öncelikle ulaşım ele alınarak yolların standart hale getirilmesi ,Elektrik, su, telekominaskon, wc, çeşme, gibi sosyal ihtiyaçları içeren yatırımlara ağırlık verilmiştir.

Maçka şolma Turizm Merkezi: Maçka ilçesi güney çıkışından başlayarak 22 km. lik toprak yolla Mağura Yaylası üzerinden bu yaylaya ulaşılır. 1800 m. yüksekliğindeki yaylada, bakkal, kavehane ve telefon hizmetleri vardır.

5 Mart 1990 tarih ve 20452 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Trabzon-Tonya-Armutlu-Gümüşhane-Kürtün-Erikbeli Turizm Merkezi: Tonya’dan 25 ve şalpazarı’ndan 34 km. lik yollarla ulaşılabilen 1800 rakımlı bir yayladır. Fırın, Kahvehane, bakkal ve telefon hizmetleri mevcuttur.

5 Mart 1990 tarih ve 20452 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Akçaabat-Karadağ Turizm Merkezi: Vakfıkebir’den ve Akçaabat-Düzköy yoluyla ulaşılabilen bir yayla alanıdır. Yolu düşük nitelikli olup, yayla adını 1946 m.lik Karadağ tepesinden almıştır. Yayla merkezde bakkal, kahvehane, lokanta, fırın hizmetleri mevcuttur.

5 Mart 1990 tarih ve 20452 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Araklı-Pazarcık Turizm Merkezi: Karaderi güzergahında Araklı’nın 60 km. güneyindedir. Yağmurdere üzerinden Gümüşhane’ye Aydıntepe üzerinden de Bayburt’a ulaşan yolların geçtiği bir yayla köy merkezidir. Telefon ve alışveriş imkanları mevcuttur.

20 Mayıs 1991 tarih ve 20876 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Araklı Yeşilyurt Yılantaş Turzim Merkezi: Trabzon’a 64 ilçe merkezine 33 km. mesafede bulunan yayla 10 km. lik stabilize yolla Yeşilyurt beldesine bağlanır.

10.01.1998 tarih ve 23227 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

2-TRABZON ıLıNDE BULUNAN DığER YAYLALAR
Lapazan Yaylası : Maçka ilçe merkezinden 27 km lik bir sitablize yolla ulaşılabilen yayla, Gürgenağaç köyünün güneyinde ve denizden mesafesi 2200 metredir. Alt yapısının olmadığı yaylada ziyaretçilere uyku setlerini, yiyecek ve içeceklerini yanlarına almalarını öneriyoruz.

Sisdağı Yaylası : 1850 m yükseklikte bulunan yaylaya, Erikbeli Turizm Merkezi yolundan 25 km geçerek varılabilir. Burada çeşitli altyapı hizmetleri mevcuttur.

Sazalan Yaylası : Tonya Erikbeli Turizm Merkezi 5 km. batısında bulunan bir yayladır. Bazı altyapı hizmetlerinin bulunduğu yaylada konaklama tesisi yoktur.

Çaykara Sultanmurat Yaylası: Trabzon ıli Çaykara ılçesine 25 km mesafede olan ve Aydıntepenin 54 km kuzeybatısında bulunan Sultanmurat Yaylasında elektrik, içme suyu, ve wc bulunmaktadır. 1. Dünya Savaşından kalma siperler ve şehit mezarlarını her yıl binlerce insan ziyaret etmektedir.

Harmantepe Yaylası : Köprübaşı ılçesi Yeşilyurt Beldesi sınırları içerisinde bulunan Harmantepe Yaylasında 1. Dünya Savaşından kalma siperler ve şehit mezarları vardır. Her yıl 29 Haziran tarihinde anma günü tertip edilir. Cöşk Tepesi görülmeye değer yerlerden birisidir.

Düzköy (Haçka Obası) Yaylası : 1784 m yükseklikteki yaylaya Düzköy ilçesinden güneye 12 km toprak yolla ulaşmak mümkündür. Elektrik, PTT, çeşme, gibi altyapıya sahip olan yaylada, kasap, manav, fırın, ve pansiyon mevcuttur.

Related Posts