admin

Recent Post

Düzköy (Haçka Obası) Yaylası

1784 metre yükseklikteki yaylaya Düzköy ilçesinden güneye 12 km. toprak yolla ulaşmak mümkünd

Akıldan Geçeni Bilme Kıssası

ıhsan şenocak’ın anlattığına göre 1930 yılında Trabzon Pazarkapı mahallesinde ikindi nama

Polis Memuru

1994’lerde Haçka’ya giden bir polis memuru Haçkalı Hoca’nın evini sormuş. O ta