Asiye Ocak’ın erkek kardeşi

Asiye Ocak’ın erkek kardeşi olan ve günümüzde Samsun’da yaşayan Dr. Mehmet Enis Tarhan’ın çocukluğu Haçkalı Hoca’nın yanında geçer. Mehmet Enis Tarhan ortaokulda okumakta olup bitirme sınavına girecektir. Bir gün yolda Haçkalı Hoca ile yürümektedirler. O da içinden

-Acaba sınavda başarılı olabilecek miyim?’ diye geçirmektedir. Aniden Haçkalı Hoca kulaklarından tutarak başını sağa sola çevirir

-Geçeceksin, geçeceksin, merak etme. der.

O yıl bitirme sınavlarından sadece iki kişi geçmiş olup birisi de Mehmet Enis Tarhan’dır.

Related Posts