HORONLARIMIZ & Türkülerimiz

Horon bir tutkudur Trabzon’da Kemençenin kıvrak sesi bir yerden yankılanmaya görsün, ya da davulun zurnanın nağmeleri işitilmeye… Başlar önce ayaklar…

Tarihi Zenginliklerimiz

  Ilimizde Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş ve koruma altına alınmış 550 tarihi tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. Bunun yanısıra “tabiat varlığı”…

TRABZON, Türkiyenin akciğeri..

Kent merkezi kuzeyde denizden, güneyde Boztepe’nin üzerine kadar düzgün olmayan teraslar halinde yükselir. Değirmendere, Kuzgundere (ya da Tabakhane) ve Zağnos…

SOY AĞACI

Gizliyi Bilme Kıssaları

Akçaabat’ta eczacılık yapan Sıtkı Ocak’ın dedesi Hoca’yı yakından tanımakta olup annesi ve dayısı onun elinde büyümüşlerdir. Annesi Asiye Ocak Hoca’nın…

DOĞA KUVVETLERİ İLE İLGİLİ KISSALARI

Bir tarihte Maçka’nın kuraklıktan kavrulduğu günlerde Haçkalı Hoca’ya; -Ortalık çok kurudu Hocam. Bir dua etseniz de yağmur yağsa… diye niyaz…

BAŞA FELAKET GETİRME KISSALARI

ıstanbul Üsküdar’da oturan Maçkalı Abdullah Kurşunoğlu’nun anlattığına göre; Bir gün Maçka’da, köprü ayağında dinlenirken, halk Haçkalı Hoca’nın etrafında onu dinliyormuş.…

Torunu Hafız (Sabahat)

Torunu Hafız (Sabahat) Kolot’un anlattığına göre; Ölmeden (1949 yılında) bir hafta önce; -Evlatlarım gideceğim ve beni artık bulamayacaksınız… dediğinde, ona;…