BAŞA FELAKET GETİRME KISSALARI

ıstanbul Üsküdar’da oturan Maçkalı Abdullah Kurşunoğlu’nun anlattığına göre; Bir gün Maçka’da, köprü ayağında dinlenirken, halk Haçkalı Hoca’nın etrafında onu dinliyormuş.…